Az antik bútor felújítás íratlan szabályai

Sokan vagyunk, akik nem értünk az antik bútorokhoz. Ha egy ilyen birtokába jutunk, s úgy ítéljük meg, hogy szükséges egy restaurátor véleményét kikérni, valamint az antik bútort restauráltatni, kicsit mindig félve adjuk idegen kézre réges-régi, féltett kincsünket, örökségünket.

bútor restaurálás

Hogy ne kelljen feleslegesen aggódnunk, nézzük meg, hogy mi történhet (akár az egyik legjobb restaurátor kezében) , – és mi nem- egy-egy féltett bútordarabbal, azaz mit kell tudnunk az antik bútor felújításról.

A restaurálással az antik bútor állagát igyekszünk megóvni, esztétikailag helyreállítani, konzerválni, hogy az adott bútordarab minél tovább fennmaradhasson. Ha az elhasználódást, rongálódást nem hozzák rendbe, akkor a bútorok ugyan nagyon lassan, de elenyésznek és az is megeshet, hogy ha ezt hagyjuk, akkor az eredeti állapot visszaállítása bonyolult eljárást tesz szükségessé, ami így drágább lehet, vagy esetleg lehetetlen lesz. Így hát jól tesszük, ha bútorainkat az állapot romlásának függvényében, bizonyos időközönként szakemberrel felújíttatjuk. Ezzel óvjuk az antik bútort, s a piaci értékét is növeljük egyben.

Az antik bútor restaurátor minden esetben arra törekszik, hogy az általa alkalmazott munkafolyamat visszafordítható legyen, ne történjen visszafordíthatatlan változás. Csak akkor használnak vissza nem fordítható kezelést a restaurátorok, ha másképp nem megoldható a műtárgy megmentése.

A restaurálás során az antik bútor restaurátor legfőbb célja, hogy az eredetiséget visszaállítsa, az eredeti anyagokat legnagyobb mértékben megmentse. Nagyon fontos a visszafordíthatatlan folyamatokra nagy figyelmet fordítani, azokat dokumentálni, hiszen múzeológiai szempontból ez fontos lehet. A restaurálás során dokumentum rögzíti a munka megkezdése előtti állapotot, valamint az az utánit is, és a felhasznált anyagok, technológiák leírását. Amelyik bútor egyedi, azt érdemes restaurálni, megmenteni, hiszen ezen tárgyak zöme emlék, vagy évről évre nagyobb értékű befektetés.

Az antik bútorrestaurálás egy művészet tulajdonképpen, célja a műtárgy egyediségének megőrzése, megvigyázása, eredeti állapotának hiteles helyreállítása. Nem kell aggódnunk , ha restaurátorhoz visszük a bútort, ott jó kezekben lesz, mindent megóvnak rajta, ami annak előéletére, történetére, származására utaló jel, úgy, mint feliratok, javító és szállító dokumentumok.

Az antik bútor restaurálás folyamata

Miután a restaurátor túl van az alapos állapotfelmérésen és pontosan látja, hogy milyen bútordarabról van szó, milyen idős, milyen stílusú a bútor, milyen munkálat kell elvégezni rajta, tehát megismerte az adott bútordarabot és annak esetleges hibáit, akkor mintegy előzetesként jöhet a tisztítás.

Szerencsés esetben elég is a tisztítás elvégzése, s a restaurálás be is fejeződött. Persze ez a ritkábbik eset.

A tisztításnak több fázisa van, először az úgynevezett száraz tisztítás során radírral, üvegceruzával próbálkoznak, a makacsabb zsíros anyagokat pedig vegyszerrel próbálják eltávolítani, vigyázva, hogy az ne oldja a festéket.

Ha a tisztításon túl van a restaurátor, akkor jöhet a javítás. Ennek a munkafázisnak a során a meglazult elemek ragasztása történik csontenyvvel, amit eredetileg is használtak. A szúette, problémás fa részeket vegyi anyagokkal szilárdítják meg, teszik stabillá. Végezetül a vasalatokat javítják meg, valamint tisztítják azokat. Az antik bútor felújítása alkalmával a patinát tilos eltávolítani, csupán a rárakódott piszkos szennyeződésektől tisztítja mega restaurátor.

Ha ezen a munkafolyamaton is túl van az antik bútor restaurátor, akkor következhet a kiegészítés, melynek során a bútor hiányzó elemeit pótolják. Ezt csak és kizárólag abban az esetben csinálja meg a szakember, ha teljes biztonsággal tudja, hogy milyen volt ez eredeti, hiányzó rész.

Az eredeti bútorrészen található törést úgy kezelik, hogy a megfelelő fadarabot mintegy foltként helyezik a sérült felületre. Fontos tudni, hogy kiemelt figyelmet fordít arra a restaurátor, hogy az antik bútor felújítás során minél kevesebbet vegyen el a műtárgy anyagából. A kiegészítéshez műanyagokat, enyves fűrészport, valamint műgyantát használnak. Miután ezzel végeztek, a vasalatokat pótolják, ha szükséges. Minden esetben az eredeti formát öntik ki fémből.

A következő lépés során az antik bútor restaurátor a felületkezelés és retusálás munkafolyamatát végzi el. Ezt az eredetivel megegyező anyagok felhasználásával teszi. Sőt, nem csak az anyagok egyeznek az eredetivel, hanem a technika is, attól függetlenül, hogy mennyire lesz tartós a bútordarab. A retusálás célja ugyanis az, hogy a bútordarab esztétikai értékét növeljék.

A antik bútor felújítás során végzett technikai, anyagi vizsgálatokat és folyamatokat a restaurátor leírja és kiértékeli. Feljegyzés készül a kezelésekről, a kiegészítésekről, a felhasznált anyagokról és munkamódszerekről. Pontosan részletezik, dokumentálják a felsorolt ragasztók fajtáját, a felületkezeléshez használt anyagokat, vegyszereket, vasalatokat, egyéb alkatrészeket.

Miután minden elkészült, mindezzel végzett a restaurátor, akkor lehet gyönyörködni a kész munkában. A szakember véleményélt és tanácsát mindig fogadjuk el, hogy a restaurált bútordarabot milyen célra lehet használni!

Az antik bútor felújítás kezdő lépései

Sokszor előfordul, hogy megörököljük a nagymama hagyatékát, vagy egy régi ingatlannal együtt a tulajdonunkba kerül pár régi bútordarab is, netán kapunk lomtalanításból pár régi kacatnak tűnő bútordarabot. Ilyenkor felmerül a kérdés, mit is tegyünk vele?

Sokan, akik nem ismerik fel az értéket a bútordarabban, csak felteszik a padlásra, vagy még rosszabb esetben szemétre dobják az értékes darabot. Nem árt tehát körültekintőnek lennünk, hisz bármikor előfordulhat, hogy felbecsülhetetlen kincs birtokába jutunk egy szép bútordarabnak köszönhetően, ami értékes darabja lenne otthonunknak, és/vagy nélkülözhetetlen használati tárgy.

Mit tegyünk, ha szert teszünk egy szép antik bútordarabra?

Először is ne kezdjünk el önjelölt restaurátor szerepkörbe tündökölni, hanem keressünk egy szakembert, aki biztosan ért hozzá. Az esetek túlnyomó részében még csak nem is kell elvinnünk a restaurátor műhelyébe a bútort, hanem ő eljön megnézni.

Amikor a restaurátor szemügyre veszi a mintadarabot, akkor fogja látni, hogy milyen beavatkozásokra lesz szükség a restaurálás során. Azt is meg fogja nekünk mondani, hogy a továbbiakban az adott bútordarab már csak szép dísze lehet a lakásunknak, vagy tökéletesen használható berendezési tárgy.

Az antik bútor felújítás első lépése – az állapot felmérést követően- a tisztítás. A bevonatot csak akkor távolítják el, ha az nagyon megkívánja. Első lépés a száraz tisztítás, például radír alkalmazásával. Ha ez eredménytelen, a makacsabb szennyeződéseket szikével, vagy üvegceruzával próbálják meg eltávolítani. Ezt követően jönnek a makacsabb szennyeződések, pl. a zsíros szennyeződés eltávolítása, melyhez legtöbbször zsíralkohol-szulfonát nevezetű anyagot használnak. Itt persze vigyázni kell arra, hogy a vizes oldószer nehogy oldja a festéket, valamint, hogy a fa ne kezdjen el dagadni.

Ennek érdekében az oldatot nem is folyékony állapotában használják, hanem habot vernek belőle, s ezt a habot használják a tisztításhoz. A restaurátornak meg kell győződnie arról is, hogy a festékréteg nem pereg-e le, nem porlik, esetleg nincs más hasonló probléma.

Ha az állapotfelmérésen túl vagyunk, és kiderült az is, hogy a bútor miként lesz használható az antik bútor restaurátor keze munkája után, valamint a tisztításon is túl vagyunk, akkor kezdődik csak igazából maga az antik bútor felújítás. Sokaknak szeme-szája tátva marad, amikor meglátnak egy-egy antik bútordarabot, hogy miből mi lett.

Mi is az a restaurálás?

Bizonyára mindannyian hallottuk már életünk során a restaurálás kifejezést. Azonban talán sokan nem vagyunk tisztában a szó pontos jelentésével, értelmével, hogy mi áll konkrétan a kifejezés mögött. Járjuk kicsit körbe, mi is pontosan az a restaurálás!

Sokunknak van otthon, családban, örökségben régi bútora. Nem mindegy milyen, nem mindegy milyen régi. Amelyik bútordarabnak van stílusa, azt érdemes felújítani. Azokról van szó, amelyek a régmúlt idők stílusjegyeit hordozzák magukban, így a restaurálás következtében a mai korosztály is megismerheti ezeket.

A restaurálás egyik fő célja a különféle műalkotások, műtárgyak állapotának megőrzése, azok élettartamának megnyújtása, valamint esztétikumának megőrzése. Régebben maguk a festők, szobrászok végezték a restaurálás munkafolyamatát, tekintve, hogy ők otthon voltak ezekben a feladatokban, ismerték az anyagot, a szakmai fogásokat, és nekik voltak művészi affinitásaik egy-egy antik festmény, szobor, vagy antik bútor felújítása iránt.

Ma a restaurátor feladata egy kicsit túlmegy a fentieken, így külön szakosodtak aszerint, hogy mit restaurálnak, vagyis létezik fa és szobrász restaurátor, festmény restaurátor, textil, ékszer, kerámia restaurátor, antik bútor restaurátor és a sor folytatódhat.

Egy-egy szakember egy bizonyos mű restaurálása folyamán több művészeti ágbéli segítséget is igényelhet, hiszen a feladat többnyire összetett, nem csak technikai, de művészeti, vagy akár tudományos feladatot is meg kell oldani. A restaurálás több évszázados fejlődés következtében jutott el a mai pozíciójába,a restaurálás művészetét ma már felsőfokú művészeti intézményekben oktatják.

A modern restaurálás gyakorlatilag két részből tevődik össze: a konzerválásból és az esztétikai hibák helyreállításából. S bár e kettő nem határolható el élesen, a konzerválás művelete a meghatározóbb, a fontosabb. Bármilyen műtárgyról, festményről, szoborról, antik bútorról legyen szó, az állapotát meg kell óvni a pusztulástól, vagy a további romlástól. Csak ezután következhet a tárgy tisztítása, valamint helyreállítása. Ez utóbbira van, amikor nincs is szükség, hiszen a restaurálás kimerül az állagmegóvásban és a tisztításban.

Ha antik bútorrestaurálás a téma, akkor fontos azt is figyelembe venni, hogy a bútorok az idő múlásával egyre értékesebbekké válnak, így befektetésként is érdemes gondolkodni benne. A bútorok zöme ráadásul többnyire valakihez köthető, így azoknak eszmei értékük is jelentős.

Nem mindegy az sem, hogy egy bútort felújítani akarunk, vagy restaurálni. Míg az előbbi lényege, hogy napi szinten használható legyen az adott darab, a bútor restaurálás esetében nem feltétlenül erről van szó. Ha mindennapos használatra szeretnénk egy bútort, akkor kérdésessé válik az is, hogy megtartsuk-e az eredeti anyagokat.

Kamu vagy igazság a marketing szöveg?

Laikus ember szerint a marketing szöveg egyfajta marketinges varázsige, mellyel az ő egyébként fantasztikusan jó termékét pillanatok alatt el lehet adni.

marketing szöveg

A marketing szakember szemszögéből tekintve kétféle értelmezése lehet a marketing szövegnek. Az egyik amolyan marketing „kamu”, amelyben jól hangzó, trendi kifejezéseket használnak, és a célcsoportot egy mélyebb motivációs küszöbön szólítják meg. ( Példa erre a sejtszinten ható termékek)

A másik értelmezésben a marketing szöveg a célközönség számára teljesen érthetően, egyértelműen megfogalmazott információ,mely nem tartalmaz semmiféle túlzást, vagy erőltetett ferdítést.
A klasszikus marketing szöveg többnyire erősen túlzó, érzelmekre ható üzenet, míg a modern marketing szerint a vevő mondja meg, hogy számára mi is a best of. A klasszikus marketing szöveg csak pozitív előjelű szavakból áll, sok esetben túlmagasztalja a terméket, és többnyire felszólít.

A marketinges szövegírás nem túl egyszerű feladat. Az írásnál figyelembe kell vennünk, hogy hova kerül a marketing szöveg: rádióba, nyomtatott sajtóba, netán óriásplakátra. S bár a jó marketinges szövegírásra nincs egyértelmű séma, két arányszabálya mégis csak van. Az egyik, hogy a szöveg legyen rövid, és frappáns, valamint a fő hangsúly a márkanéven legyen!

A marketinges szövegírás nélkülözhetetlen feltétele a rendkívül jó szövegírási képesség, és a marketinges ismeretek. Ezen kívül jó, ha van némi empátiás készségünk is, de legalábbis jól ismerjük a céget, terméket, a megrendelőt, hogy tudjunk úgy írni, hogy az hiteles legyen.

A marketinges szövegíráskor figyeljünk a kulcsszavakra, mert keresőoptimalizásnál jól jöhet. Jó, ha egyszerű, tömör mondatokba foglaljuk a mondanivalónkat, és ügyelünk a helyes tagolásra.

Ezen kívül az is fontos, hogy figyeljünk magára a célközönségre is, ugyanis az ő szavaikat, kifejezéseiket kell használnunk, a magyarázatot az ő szájízük szerint kell kialakítanunk, hiszen ők azok, akik a potenciális vevőkör, érteniük kell, ami nekik szól.

Reklámszövegírás: kicsi, de nagyot szól

Rengetegféle eszközünk van, melynek segítségével információt juttathatunk el a célközönséghez. Már volt szó PR cikkről, tartalommarketingről, most nézzük meg kicsit a reklámszövegírás tudományát!

Az ismert reklámszakember, David Ogilvy könyvet is írt a hatékony reklámokról, melyben összefoglalta a reklámszövegírás fortélyait. Ennek értelmében a reklámszöveg két fő részből tevődik össze, a címsorból és a szövegből.

A címsor Ogilvy értelmezésében előnyre tesz ígéretet, vagyis meg kell fogalmazni, hogy mi az az első számú előny, amit akkor élvez a vásárló, ha a mi termékünket, vagy szolgáltatásunkat választja. Ezen kívül legyen benne hír, valamint információ, amely az olvasó segítségére van. Jelöljük meg pontosan, kinek szól a reklám! És ez az egész lehetőség szerint legyen rövid, tömör, lényegre törő, igyekezzünk tíz szónál kevesebbe tömöríteni a címsort! Nem árt, ha a címsor tartalmaz pontos adatokat, például számokat, valamint jó, ha érzelmi választ is kivált a címsor. Itt a cikkíró akár a jelen érzelmeket is leírhatja, vagy azokat, melyek a termék, szolgáltatás igénybevétele után lesznek elérhetőek.

Ha megvan a reklámszöveg címsor, akkor következhet maga a reklámszöveg. Milyen legyen a megfelelő reklámszöveg?

  • ne legyenek benne közhelyek
  • legyen mindenki számára jól érthető
  • szólítsa meg személyesen az olvasót
  • legyen kerek történet

Ha ebben a bizonyos történetben felismerheti saját magát a vevő, ügyfél, partner, vendég, akkor könnyebben azonosul a termékkel vagy szolgáltatással, megszólítva érezheti magát, akinek a problémáját meg akarják és meg is tudják oldani.

Létezik az úgynevezett hipnotikus reklámszövegírás, mely gyakorlatilag arról szól, hogy némi tereléssel eloszlatjuk az olvasó abbéli gyanakvását, hogy valamit nagyon rá akarunk sózni, valamint különböző trükkökhöz folyamodva elérjük azt, hogy a reklámszöveget végig is olvassa a célközönség. Továbbmenve a hipnotikus reklámszövegbe ügyesen burkolt parancsokat is el lehet ültetni, és az olvasó képzeletébe juttatni a végeredményt, amit akkor ér el, ha a termékünket vásárolja.

A jó reklámszövegre nincs egyen recept. Minden vállalkozás, cég profiljához, személyzetéhez más és más reklámszöveg passzol, így erre figyelni kell annak megírásakor.

A hatékony reklámszöveg megírásához fontos összegezni az alábbiakat:

  • milyen terméket akarunk eladni
  • ki a célcsoport
  • milyen helyzetben akarunk eladni
  • milyen reklámeszközhöz folyamodunk

Összegezve: a jó reklámszöveg felkelti a figyelmet, képes fenntartani az érdeklődést, beazonosítja a márkát, valamint nem vesz el lényegi időt az olvasótól.

Tartalommarketing lépésről lépésre

Vajon mit értünk pontosan a tartalommarketing kifejezés alatt? Nos, a tartalommarketing nem más, mint egy eszköz azoknak, akik a honlapjuk népszerűségét és keresőmotoros jelenlétét növelni szeretnék. A tartalommarketing az, amikor egy jól felépített vonal mentén, több csatornán keresztül érdekes és valós tartalmat juttatunk el a célközönséghez, így építve fel a bizalmat.

Ha a honlapunk nem hoz annyi látogatót, mint szeretnénk, akkor szinte teljesen biztos, hogy tartalmi bővítésre szorul az oldalunk.

Ha a célközönséghez igényes, valós tartalmú, és értékes információt juttatunk el, ezáltal az üzleti eredményeink mutatói fölfelé fognak elmozdulni. ha betartjuk ezt az íratlan szabályt, akkor növelhetjük az olvasottságot is.

A blog, a közösségi oldalak, valamint a saját közösségi videó, és rádió csatorna nem tartalommarketing, azonban lehet annak része. De akármelyiket is használod öncélú reklámozásra, attól még nem beszélhetünk tartalommarketingről. Azonban ha a blogodat rendszeresen frissíted, napi szinten új bejegyzéseket teszel közzé, akkor az már lehet értékes tartalommarketing.

Mitől lesz tehát jó a tartalommarketing?

1. Határozzuk meg a célt! Mit szeretnénk? Meg kell határozni, hogy mit akarunk elérni a tartalommarketinggel! De az nem elegendő célmeghatározás, hogy több vevőt, vagy nagyobb bevételt szeretnénk. Ugyanakkor felhívhatjuk a figyelmet egy problémára, melyre egy közelgő akciónk, kampányunk fogja meghoznia választ, a megoldást.

2. Ki kell alakítani a tartalomnak a stratégiáját! Vagyis elhatározni, leszögezni, hogy hol, milyen csatornákon fog zajlani a kommunikáció, milyen rendszerességgel fog ez történni, miként tudjuk egyik csatornáról a másikra irányítani az olvasókat, érdeklődőket.

3. Meg kell tervezni a tartalmat! Mit kommunikálunk és hogyan? Az egyes részletek hogy függenek majd össze? Figyelnünk kell arra, hogy ne csak írjunk arról, ami épp eszünkbe jut, hanem tudatosan építsük fel a kommunikációt. Az egyes részletek legyenek olyanok, mint egy folytatásos regény, azaz épüljenek egymásra!

4. Készítsük el magát a tartalmat! Fontos, hogy csak és kizárólag minőségi tartalmat jelentessünk meg! Emelkedjünk ki a tömegből, magasodjunk a konkurencia fölé! Ne egy legyünk a sok közül, hanem az egyetlen érdemes! A szakember által készített tartalom sok esetben célravezetőbb a saját szövegírásnál!

5. Reklámozzuk az elkészült tartalmat! Azzal ugyanis, hogy elkészült a nagy munka, még nem történt semmi, el is kell azt juttatni a célközönséghez.

Mivel a tartalommarketingből adódóan jelentős plusz bevételre tehetünk szert, ezért érdemes áldozni minőségi munkára, tapasztalt szakemberre, hiszen a befektetés gyorsan megtérül!

A weboldal tartalomírás kétélű „fegyver”

A honlapunk legfontosabb, legértékesebb része maga a tartalom, így nagyon nem mindegy, hogy miként van az elkészítve. Figyeljünk arra, hogy kinek írunk! Fontos, hogy nem a konkurens étteremnek, nem a volt feleségnek, barátnak vagy ellenségnek üzenünk, hanem azt a célcsoportot kell megszólítanunk, akikből profitálni fogunk.

Így sarkalatos szempont a weboldal tartalomírás szemszögéből, hogy az jól érthető legyen, minden hasznos információt tartalmazzon!

Fontos az is, hogy a szóban forgó termék, vagy szolgáltatás úgy legyen bemutatva, hogy ne azt érezze az olvasó, hogy az ezredikek vagyunk a sorban, akik valamit rá akarnak tukmálni szegény vásárlóra. Érezze azt a célközönség, hogy megtalálta a legjobb megoldást a problémájára!

Nem utolsó sorban pedig derüljön ki a tartalomból, hogy a vásárlónak miért jó az, ha a mi termékünket vagy szolgáltatásunkat veszi igénybe! Érezze azt, hogy mi vagyunk érte, és nem fordítva.

A tartalom fontosságához tehát nem fér kétség, hiszen egy rövid, tömör, frappáns szövegben kell bemutatni a cégünket, termékünket vagy szolgáltatásunkat és megnyerni magunknak a vevőt. Éppen ezért fontos komoly hangsúlyt helyeznünk a tartalomra.

Azonban van a szövegírás intézményének egy másik, igen fontos szerepe. Mégpedig a keresőkben való találati megjelenítés. Fontos, hogy ha rákeresnek egy adott kulcsszóra, akkor a cégünk az elsők között kerüljön megjelenítésre. Az érdeklődők ugyanis nem olvassák végig mind a több száz találatot, az elsők közül fognak csemegézni. Ennek alapján tehát sorsdöntő, hogy a keresőben hol fogunk elhelyezkedni.

Ahhoz, hogy a találati listákon jó helyen szerepeljünk, fontos, hogy olyan kulcsszavak szerepeljenek a honlapunk szövegében, amelyre a legtöbben keresnek rá. Ennek megoldása a keresőoptimalizálással foglalkozó szakemberek feladata, de jó tudnunk, hogy több szempontból sem elhanyagolható maga a szövegírás, ezért célszerű nagy hangsúlyt fektetni a weboldal tartalomírás műveletére.

Miért is olyan fontos a szövegírás?

A világháló térhódításával sok minden átalakult. Az emberek nagy része az információkat az internet böngészésével szerzi meg. Teszik mindezt azért, mert az egyik leggyorsabb információáramlási lehetőség, másrészt a legbőségesebb információt az internetről tudjuk beszerezni, legyen szó termékről, szolgáltatásról, áruházról, cégről, vagy bármi másról, amit éppen keresünk.

Első és legfontosabb, hogy minden cégnek, aki teljes szeletet szeretne magának a piac tortájából, szükségszerűen jelen kell lennie az interneten, tehát minimum egy honlappal kell rendelkeznie. Ezzel nincs is baj, tényleg majdnem mindenkinek van weboldala. A baj inkább az, hogy nagyon sok a hiányos, unalmas honlap, ami vagy semmiféle információval nem szolgál, vagy az hiányos, elavult, pontatlan. Így tehát ki kell javítani az előbbi megállapítást: Minden magára valamit is adó cégnek, vállalkozásnak megfelelő tartalommal kell jelen lennie a világhálón, ha ki akar hasítani egy szeletet ama bizonyos tortából.

Azt pedig, hogy milyen tartalommal jelenik meg egy adott vállalkozás, okosan, ésszerűen kell összerakni. Úgy, hogy az vonzza a partnereket, megfelelő információt közöljön, vásárlásra ösztönözze a vevőt. Ezt ma már sokan átlátják és igyekeznek a honlapjaikat tartalmassá, olvasmányossá tenni, sokan rájöttek, hogy a megfelelő szövegírás, blog létrehozása növeli az oldal látogatottságát, ezáltal pedig forgalomnövelő hatása van.

No de ki írjon, és mit a honlapra? A honlap tulajdonosa, a megrendelő kiadja a honlap készítést egy szakembernek és természetesen tőle várja, hogy mint szakember megoldjon mindent, és az ő feladatának tekinti a szövegírás cseppet sem könnyű feladatát is. Míg a webszerkesztő úgy gondolja, hogy senki más nem tud megfelelő, valósághű tartalmat írni a honlaphoz, mint maga a megrendelő, hiszen ő ismeri legjobban a cégét, a termékeit, avagy a szolgáltatásokat. Megkezdődik hát a labdadobálás.

Pedig a honlap szövegírás az egyik legfontosabb része a weboldalszerkesztésnek, hiszen be kell mutatkozni, meg kell ismertetni magunkat a közönségünkkel. Ezért nagyon fontos, hogy a szövegírás megfelelő legyen, és jól sikerüljön, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a honlapok zömén ez a rész üres marad, vagy legjobb esetben is valami tucat marketing szöveg van bemásolva. A honlap gazdája meg csodálkozik, hogy alig van látogatottság.

A lakásfelújítási hitel lehetővé teszi, hogy újjávarázsoljuk otthonunkat!

Előbb-utóbb mindenkinek az életében eljön az a helyzet, amikor a meglévő lakását fel kell újítania, vagy esetleg egy megvásárolt ingatlanban csak úgy tud beköltözni, ha felújítási munkákat végez rajta. Ezt a megoldást egyébként nagyon sokan kedvelik, mivel némi árkedvezménnyel hozzá jutnak egy lelakott lakáshoz, és azt a saját ízlésük szerint újíthatják fel.

Azonban nem mindenki rendelkezik a felújításhoz elegendő pénzösszeggel, így szükségessé válik a lakásfelújítási hitel igénybevétele. Hogy ez pontosan mit is jelent, utánanézhetünk az interneten, több helyen is, de a Hitelmindenkinek weboldalon több, részletes írást is találhatunk e témában.

Lakásfelújítási hitelért, – akár csak más hiteltermékekért- gyakorlatilag bármelyik bankhoz fordulhatunk. De hasonlóan más hitelekhez, (pl.személyi hitel) a legoptimálisabb a számlavezető bankunkhoz fordulni, mivel a hűségünket lakásfelújítási hitel igénylése esetén is jutalmazzák. Minden bank díjazza a saját, már meglévő ügyfeleit, akik hűségesek hozzájuk, akik pénzt hoznak nekik a kasszába, és akik jó ügyfelek is egyben.

Ezt a hűséget többnyire kamatkedvezménnyel, magasabb hitelösszeggel és kedvezőbb feltételekkel köszönik meg. Azonban ha valami miatt nem a saját bankunkhoz fordulunk, bátran kereshetünk más pénzintézetet is, soha nem lehet tudni, hogy hol milyen kedvező feltételre akadunk.

A lakásfelújítási hitel egyébként az a hiteltermék, melyet a bank az ingatlanunk felújításához nyújt: szigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, burkolatok cseréje, festés, mázolás, egyéb szakipari munkák elvégzése esetén. A lakásfelújításról költségvetést kell készíteni, melyet be kell nyújtani az igénylés mellé, egyéb elszámolást a pénzintézetek nem kérnek. A lakásfelújítási hitelek némely banknál jelzálogalapúak, máshol nem kérnek fedezetet. Nyilván ez függ a jövedelmi viszonyainktól is. Akárcsak más hiteltermékek esetén a lakásfelújítási hitel igénylése előtt is érdemes körülnézni, hogy melyik bank milyen feltételekkel, milyen kondíciókkal nyújt hitelt.

Érdemes jól körüljárnunk a témát, mert sok pénzt takaríthatunk meg, ha a számunkra legmegfelelőbb megoldást választjuk. A lakásfelújítási hiteleket forint alapon nyújtják a bankok, így előre tervezhető, fix kamatozású, kiszámítható törlesztőrészletek mellett tudjuk azt igényelni.

Gyakorlatilag minden banknál van lehetőség lakásfelújítási kölcsönt igényelni, mivel keresett, és kedvező hiteltermékről beszélünk, a bankoknak is érdekük hogy egy ilyen konstrukciót kínáljanak ügyfeleiknek.

A K&H bank igen rugalmasan áll a lakásfelújítókhoz, ingatlanfedezet nélkül, „K&H otthonszépítő személyi hitel” néven kínálja a felújítási hitelét. Igénylése gyors, egyszerű, a hitelbírálat sem vesz igénybe sok időt, gyakorlatilag néhány perc alatt elvégzik az előbírálatot, mely során kiderül, hogy kaphatunk-e hitelt és milyen összegről lehet szó. Ha a hitel igényléséhez minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll, akkor a folyósítás 48 órán belül (2 munkanap) megtörténik. Nézzünk egy konkrét példát: 1 millió Ft kölcsönösszeget 5 éves futamidőre, havi 24.847 forint törlesztőrészlet vállalása mellett folyósít a K&H.

A Hitelmindenkinek.hu a lakásfelújítás hitelével kapcsolatban rendszeresen jelentet meg aktuális információkat, hogy Önnek minél könnyebb legyen a választás!